मिरिकमा फूलपाती शाेभा यात्रा

मिरिक: आज बहादुर गाव प्रगति समाजद्वरा १५३ वाँ महात्मा गानधी जयन्ती बहादुर गाव खेला मैदान सम्पन्न गरियो साथै उक्त समाहरोमा समाजका बरिष्ठ ब्याक्ती एवम प्रगति समाजका संस्थापक श्री सन्तकुमार राईलाई जो ८६ वर्ष पुगेकाछन उनीहरुलाई साल ओढाई सम्मान गरि सम्बर्धना पनि जनाए।

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Advertisement

MORE STORIES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *