युको बैंकद्वारा ३० जून २०२२ को समाप्त त्रैमासिकको वित्तीय परिणाम सार्वजनिक वित्तीय

01-UCO-Bank

कार्य सम्पादन:

कोलकाता: बैंकले २०२२ को जुन महिनामा समाप्त भएको त्रैमासिकमा रु.१२३.६१ करोडको खुद नाफा आर्जन गरेको छ, जुन २०२१ को जुन त्रैमासिकको रु.१०१.८१ करोडको खुद नाफामा २१.४१% बृद्धि भएको छ। २०२१ को जुन महिनामा समाप्त भएको त्रैमासिकमा बैंकको सञ्चालन नाफा रू. जुन २०२२ मा समाप्त भएको त्रैमासिक रु. ११७३.४१ करोड (एमटीएम घाटा बाहेक सञ्चालन नाफा रु. १२८६.२९ करोड) को तुलनामा रु. ४३९.९४ करोड (MTM घाटा बाहेक सञ्चालन नाफा रु. १०९३.४३ करोड) मा समाप्त भयो। जुन २०२१ को जुन त्रैमासमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी रू. १४६०.२४ करोडले जुन २०२२ को समाप्त त्रैमासिकको लागि १२.९६% को बृद्धि गरी रू. १६४९.५४ करोड। बैंकको अन्य आम्दानी जुन २०२२ मा समाप्त भएको त्रैमासिकमा रु.-५४.४७ करोड (एमटीएम घाटा रु. ५९९.०२ करोड बाहेक) छ जुन २०२१ को जुन त्रैमासिकको रु. ८५६.६४ करोड (एमटीएम घाटा बाहेक रु. ९६९.५२ करोड) अन्य आय को तुलनामा। ३०.०६.२०२१ सम्म बैंकको कुल कारोबार रु.३३२९४६.१७ करोड ३०.६.२०२२ को रूपमा ७.१३% बढेर रु. ३५६६७७.७७ करोड। बैंकको कुल निक्षेप ३०.०६.२०२२ सम्ममा रु. २१२०९६.८२ करोडबाट ३०.०६.२०२१ सम्ममा ६.२४% बृद्धि गरी रु. २२५३२७.७४ करोड पुगेको छ। ३०.०६.२०२२ को अनुसार बैंकको सीएएसए (घरेलु) ३९.२५% छ। बैंकको बचत निक्षेप ३०.०६.२०२१ सम्म रु. ३०.०६.२०२२ मा ७१३७७.९७ करोड ८.५७% बढेर रू. ७७४९८.०६ करोड।

Print Friendly, PDF & Email

Advertisement

MORE STORIES

Leave a Reply

Your email address will not be published.